Nyhetsartikkel

08 sep. 2020

Gjesteparkeringen


Vi må be beboere respektere at gjesteparkeringen er forbeholdt gjester. Beboere kan kun benytte plassen på dagtid hverdager, ref skilting.
Vi har fått klager på at mange beboere velger å stå ute eller har bil nr 2 parkert ute.
Ved kontroll ikveld (8 sep 20) var over halvparten av bilene tilhørende beboere og det var ikke mye plass til besøkende. Flere av bilene har fått beskjed om dette tidligere.


Vennligst respekter parkeringsbestemmelsene. Dersom ikke forholdene bedrer seg vil vi ilegge kontrollgebyr.


La oss slippe å bruke unødvendig tid og ressurser på dette.

 

Parkeringsbestemmelsene er fastlagt for å sikre at beboere kan invitere gjester med bil. Parkering i Møllefaret er ikke lov og dermed ikke et alternativ.

Vi opplever at beboere nærmest gjesteparkeringen er gjengangere. Å gå runder for å sjekke biler, spore eiere, gi varsler etc er unødvendig ressurskrevende. Et alternativ er å engasjere firma for å gjøre denne jobben, men vi tror ikke beboere vil være tjent med dette.

Vennligst respekter bestemmelsen slik at vi unngår unødvendig innstramming av dagens praksis.

Vi har tidligere ilagt kontrollgebyr på gjengangere og vil i første omgang fortsette med dette om ikke forholdene bedrer seg.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19