Siste nyheter

Husleie

30 nov. 2021

Husleien økes med 5% fra 1 januar 2021. Økningen skyldes diverse kostnadsøkninger, både registrerte og forventede.

les mer…

Nye rutere

15 okt. 2021

Nye rutere er lovet tilgjengelige fra OBOS OpenNet i månedsskiftet nov/des.

les mer…

Varmepumper i drift

23 sep. 2021

Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper, som ble iverksatt etter ekstraordinær generalforsamling ifjor, er nå ferdigstilt.  

 


De 40 år gamle varmtvannsberederne for Møllefaret 48, 52 og 56 ble erstattet med nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene henter varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne.  VV_med_VP

les mer…

Referat beboermøte Møllefaret 48 - terrasserehabilitering

29 aug. 2021

Beboermøte mellom styret, entreprenør og beboere i Møllefaret 48 ble avholdt i Møllestua 26 august. Agenda var gjennomgang og status på arbeidene som har pågått gjennom hele sommeren.

Beboere som noterer seg skader/mangler bes melde dette til styret så snart som mulig og innen fredag 3 september. Lapp i styrets postkasse ved garasjeporten eller ved epost til styret. Husk navn, adresse og leilighetsnummer.

Referat fra møtet finner du om du leser videre.

les mer…

Terrassene i Møllefaret 48

12 aug. 2021

Med unntak av etterarbeider er hoveddelen av arbeidene ferdige i Møllefaret 48. Styret beklager de ulemper beboerne har hatt den tid arbeidet har pågått.

Opplever du feil eller mangler ser vi gjerne at dette rapporteres oss.

les mer…

Status terrasserehabilitering

24 juli 2021

Entreprenøren legger nå ( uke 29) hele heller på balkongene, dette går parallelt på alle tre oppganger i 48.

Neste runde, dvs uke 30 starter tilpassing av heller mot vegger og under verandakasse. Plan uke 30 er fullføring av oppgang A, uke 31 oppgang B, og uke 32 oppgang C.
Uke 32 begynner entreprenør med demontering av stillas i oppg A og B, og montering i nummer 62. Terrassene i 62 må derfor være ryddet fra uke 33.

Gjenstående/ekstra arbeider, dvs montering av nedløp, maling av belistning gjør entreprenør fra lift.

Opprinnelig plan anga ferdigstillelse Møllefaret 48 i uke 33 og blir i følge entreprenør overholdt men rekkefølgen er noe endret grunnet ovenstående forhold. Noe etterarbeid må påregnes.

Møllefaret 62 skal være ferdigstilt i uke 37.

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: fredag 06-des.-19