Siste nyheter

Farlig avfall og elektronikkavfall

15 mai 2022

Farlig avfall
To bokser for farlig avfall og en boks for elektronisk avfall leveres i16 mai. Dette er en tjeneste fra renholdsetaten. Av hensyn til 17 mai, settes boksene ut morgenen 18 mai. Boksene plasseres ved flaggstangen foran Møllefaret 46.


Boksene åpnes med kode 7051.


Retur av avfall skal følge regler satt av etaten:


1. Alt avfall skal leveres i tett emballasje.
2. Emballasjen skal være tydelig merket med innholdet, enten ved at
avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen
påføres en leselig beskrivelse.
3. Eventuelt søl i eller på beholderen skal tørkes opp.
4. Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholderen.
5. Beholderen skal holdes låst.
6. Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f.eks.
fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f.eks piller og andre legemidler) og radioaktivt avfall.
7. Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til gjenbruksstasjoner.


Brudd på disse betingelsene kan medføre sanksjoner og utelukking fra å delta på denne innsamlingsordningen i fremtiden.


Takk for at du kildesorterer!

les mer…

Minidugnad med sosialt - lørdag 23 april

19 april 2022

Minidugnad 23. april - vårfest med grilling kl.15.00

Det blir ikke arrangert klassisk dugnad med lister og avkrysning som før. Det blir en felles dag hvor det er fint om flest mulig deltar for å få det pent rundt oss/ «eget» område.

Vi avslutter med grilling og hygge kl 1500 ved flaggstangen. Vi trenger nok noen frivillige til å stå for grilling mm? Ta gjerne med kake/kaffe.

De som trenger spesielt utstyr til vårarbeid, kan spørre Reidar om bistand fremover i forkant av dagen.

Det er bra for alle å se flere naboer etter en lang vinter og nesten 2 år med pandemi.

les mer…

Fellesvaskerier

06 april 2022

På grunn av blant annet strømpris må vi øke prisen for vaskeripolletter. Ny pris er kr 100 for 10 polletter.

les mer…

Ladebokser - ny pris

23 mars 2022

Priser er i endring. Vi har fått beskjed om at ladebokser går opp i pris med 15%, dette betyr at borettslaget må øke prisen for installasjon av ladeboks. Ny pris er kr 33 500.

Vi beklager selvsagt dette, men tross av at vi har god avtale og kjøper mange bokser om gangen er vi ikke fritatt for prisendringer.

les mer…

Forslag til kandidater

14 mars 2022

Kan du gjøre en ekstra innsats for borettslaget? Eller har du noen du vil anbefale til et verv?


Valgkomiteen i Elvefaret borettslag ber om forslag til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité.

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til styret, miljøutvalg og valgkomite. Vennligst kom med forslag innen 31 mars.

les mer…

Varmepumper rekkehus

24 feb. 2022

Gitt dagens ganske så heftige strømpriser har styret fått noen spørsmål om installasjon av varmepumper fra enkelte rekkehus. Styret har satt opp retningslinjer som utgangspunkt for å tillate varmepumper. Retningslinjene ligger under Dokumenter, se under Styrende dokumenter.

En bør være klar over at varmepumper har en del støyproblematikk som bør tas alvorlig, derfor er det stor fokus på denne problematikken i retningslinjene. Styret har videre i første omgang forutsatt at "berørte naboer" omfatter alle i samme rekke.

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: fredag 06-des.-19