Siste nyheter

Status terrasserehabilitering

24 juli 2021

Entreprenøren legger nå ( uke 29) hele heller på balkongene, dette går parallelt på alle tre oppganger i 48.

Neste runde, dvs uke 30 starter tilpassing av heller mot vegger og under verandakasse. Plan uke 30 er fullføring av oppgang A, uke 31 oppgang B, og uke 32 oppgang C.
Uke 32 begynner entreprenør med demontering av stillas i oppg A og B, og montering i nummer 62. Terrassene i 62 må derfor være ryddet fra uke 33.

Gjenstående/ekstra arbeider, dvs montering av nedløp, maling av belistning gjør entreprenør fra lift.

Opprinnelig plan anga ferdigstillelse Møllefaret 48 i uke 33 og blir i følge entreprenør overholdt men rekkefølgen er noe endret grunnet ovenstående forhold. Noe etterarbeid må påregnes.

Møllefaret 62 skal være ferdigstilt i uke 37.

les mer…

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling torsdag 17 juni

14 juni 2021

Innstilling fra valgkomiteen for Elvefaret borettslagtil generalforsamlingen i borettslaget den 17. juni 2020

Leder for styret for et år: Olaf Devik, Møllefaret 50 C

Styremedlem for to år: Lona Nordén, Møllefaret 62 A
Styremedlem for to år: Sølvi Haavik, Møllefaret 52 A

Øvrige to styremedlemmer – Janne Lundgren, Møllefaret 44 C Stein-Ivar Mollestad, Møllefaret 42 C – er ikke på valg.

Til generalforsamlingen i OBOS: Delegert Olaf Devik, Møllefaret 50 C og varadelegert Janne Lundgren, Møllefaret 44 C

Miljøutvalg:

Sophie G Klemetsen, Møllefaret 46 C

Ingrid Lavik, Møllefaret 72 E

Valgkomite:

Katarina Tibballs, Møllefaret 64 I

Tor Audun Gram, Møllefaret 46 A

Torstein Lindby, Møllefaret 54 A

les mer…

Rehabilitering av terrasser Møllefaret 48 og 62

29 mai 2021

Membranen under betonghellene er ca 30 år gammel og vi har et stadig økende antall lekkasjer. Derfor må membranene byttes. I samme omgang byttes betonghellene.

Detaljert fremdriftsplan er oppslått på informasjonstavler. Følg med på denne og sørg for at terrassen er klargjort før arbeidet starter. Siste frist er nå entreprenør har planlagt å rydde vekk betonghellene.

les mer…

Kandidater til styret og utvalg

27 mars 2021

Vet du om noen som kan gjøre en ekstra innsats for Elvefaret borettslag? Valgkomiteen i borettslaget ønsker forslag fra beboere (andelseiere) til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité. Arsmote_01

Meld inn forslag på kandidater på e-post til valg@elvefaret.no innen 15. april.

Følgende verv er på valg:

- To medlemmer av styret og styreleder. Styret sørger for den daglige driften i borettslaget og tar nødvendige avgjørelser for å holde bygningene og fellesarealene vedlike

- Medlemmer av miljøutvalget. Miljøutvalget står for sosiale og miljørettede tiltak i borettslaget, slik som vårdugnad, høstdugnad, grillfester og juletrefest.

- Medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til verv og gi en anbefaling til generalforsamlingen.  

Valget gjennomføres på generalforsamlingen 2021 i Elvefaret borettslag. 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i borettslaget    

les mer…

Rehabilitering av varmtvannsforsyning

22 mars 2021

Varmtvannstankene i blant annet Møllefaret 48, 52 og 56 er alle over 40 år gamle og har stått på programmet for utskifting en del år. Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper ble behandlet og godkjent på ekstraordinær generalforsamling ifjor.

Borettslaget har inngått avtale med Nordisk Energikontroll AS om oppgradering av VV (varmtvann) anleggene i Møllefaret 48, 52 og 56.
Oppgraderingen innebærer fjerning av de over 40 år gamle VV berederne. Til erstatning blir det montert nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene vil hente varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne. Varmepumpene vil monteres slik at en ikke skal oppleve kalde punkter som følge av varmeuttaket.
Styret har valgt å redusere prosjektet noe i denne omgang da Møllefaret 44 har rimelig nye tanker og i Møllefaret 46 og 62 er det nødvendig å benytte bergvarme. Vi har ikke lagt bort de tre siste anleggene.
Med forbehold om uforutsette hendelser tilsier planen at disse tre anleggene vil være klare tidlig juni.
Anleggsarbeidene vil beklageligvis medføre noe støy.

varmepumpe

les mer…

Internett

09 mars 2021

Kapasiteten i nettet til og fra borettslaget har vært litt for liten. OBOS OpenNet er i ferd med å utbedre og full hastighet skal være tilgjengelig fra 1 April.

Avtalen med OBOS OpenNet innebærer også at alle for tilbud om en moderne ruter som er istand til å betjene full hastighet. Nye rutere vil forhåpentligvis være på plass på etter sommeren.

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: fredag 06-des.-19