Nyhetsartikkel

06 jan. 2020

Nye inngangspartier


Som tidligere informert er Palmgren engasjert for å renovere inngangspartiene. Arbeidene startet medio januar.

Arbeidet med inngangspartiene omfatter i hovedsak følgende;

 • Alle inngangsdører (16 stk)
 • Alle søppelromsdører (16 stk)
 • Alle gavldører (7 stk)
 • Installasjon av nytt port-telefonanlegg
 • Installasjon av brikkebasert adkomstanlegg

Vi minner om at port-telefon anlegget er forberedt for video og beboere som ønsker video svar-apparat bes melde sin interesse snarest. Installasjon og betaling gjøres direkte med installatør, se ellers utdelt skriv. Ettermontering av video på et senere tidspunkt vil være mulig, men vil være betydelig dyrere.

For å skifte port-telefon er montørene helt avhengige av å kunne komme inn i alle leiligheter på varslet tidspunkt. Om noen glemmer dette eller ikke klarer å organisere tilgang risikerer vi at arbeidet stopper opp. Tidspunkt varsles ved oppslag, utdelt skriv og via epost/sms til de som har meldt inn slik info til OBOS.

Arbeidet med dørene går fortløpende og vil i store trekk være ferdig medio februar. Port-telefonene vil dessverre henge noen dager etter. Gammel port-telefon tas ut av drift fortløpende og nye installeres noen tid etter at ny dør er montert. I denne perioden må en benyte telefon for å komme i kontakt med leilighetene. Vi beklager dette.

Fremdriftsplanen med port-telefonene er nå:

 • Mandag 10 februar - Møllefaret 46C
 • Tirsdag 11 februar - Møllefaret 48A
 • Onsdag 12 februar - Møllefaret 48B
 • Torsdag 13 februar - Møllefaret 48C
 • Mandag 17 februar - Møllefaret 52A
 • Tirsdag 18 februar - Møllefaret 52B
 • Onsdag 19 februar - Møllefaret 56A
 • Torsdag 20 februar - Møllefaret 56B
 • Mandag 24 februar - Møllefaret 56C
 • Tirsdag 25 februar - Møllefaret 62A
 • Onsdag 26 februar - Møllefaret 62B

I forbindelse med arbeidene vil innerdør fjernes, på lik linje med tilsvarende løsning hos Lysejordet BL. Vi antar at dette ikke vil være en vesentlig ulempe da vi regner med at de nye dørene er noe mer værtette enn dagens 40 år gamle dører. Dørene får praktisk talt samme utseende som dagens dører, styret forsøker så langt det er praktisk mulig å ivareta borettslagets eksterne karakter.

Når alt er montert og igangkjørt vil beboere kunne benytte samme nøkkelbrikke som idag brukes til garasjen. Dersom enkelte trenger flere enn de utleverte 3 brikker kan vi, mot betaling, levere flere brikker. Brikkene kan defineres til kun å gjelde egen blokk, dvs ikke garasjen eller både egen blokk og garasje. Vi antar at brikker som kun går til egen blokk kan være aktuellt for yngre beboere.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at brikkene programmeres når de benyttes på en såkalt online leser. Slike lesere er montert på garasjedørene (kjøreport og gangdører). Brikkene må derfor holdes opp mot en av disse leserne før første gangs bruk. Brikkeleserene på inngangspartiene og gavldører vil bli såkalte offline lesere og er derfor avhengig av en programmert brikke for å fungere.

Port-telefonen vil bli utstyrt med rullepanel hvor navn og leilighetsnummer settes elektronisk. Arbeid med gravering av skilt vil dermed falle bort. Vi anbefaler at de beboere som har ønske om video svar-apparat får dette installert nå da vi antar at ettermontering i egen regi vil være betydelig dyrere.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19