Nyhetsartikkel

22 okt. 2015

Renovasjon og kildesortering


Nedenstående mottatt fra Renovasjonsetaten onsdag 20 oktober etter gjennomgang ved tømming. Renovasjonsetaten er i store trekk fornøyd, men det er en del punkter å forbedre. Papir/glass/metall skal kastes i beholder ved gjesteparkering

Grønne/blå poser må brukes riktig

Farlig avfall, eksempelvis elektronikk skal leveres gjenbruksstasjon

Vennligst sørg for at gjeldende regler for kildesortering og bruk av avfallsbeholderne etterfølges. Avvik medfører at beholderne ikke tømmes og det må da ryddes opp av oss - slike jobber må vi søke å unngå.

Tilbakemeldingen fra Renholdsetaten er tatt inn i sin helhet dersom du leser videre.

Mvh

Styret i Elvefaret Borettslag

INFORMASJON TIL BEBOERE I ELVEFARET BORETTSLAG 21.10.2015

I Oslo er det obligatorisk å kildesortere. I denne sammenheng gjennomfører Renovasjonsetaten befaringer og en rekke tiltak.

En kundeveileder fra Renovasjonsetaten har observert innholdet i avfallsbeholderne i deres borettslag i forbindelse med tømming.

På bakgrunn av våre observasjoner ønsker vi å melde om følgende resultater for kildesorteringen i Elvefaret Borettslag:.

  Høy grad av kildesortering. Fortsett den gode innsatsen!
X Dere har kommet i gang. Andelen blå og grønne poser bør økes.
  Få eller ingen grønne poser i avfallsbeholderen. Bruk grønne poser til matavfall.
  Få eller ingen blå poser i avfallsbeholderen. Bruk blå poser til plastemballasje.
X Papir i avfallsbeholderen. Papp, papir, gavepapir og kartong skal i egen beholder. (Returbeholder for papir og hermetikk/glass og klær/tekstiler er plassert ved gjesteparkeringen - red anm.)
X Løst avfall i avfallsbeholderen. Alt avfall skal emballeres i poser knyttet med dobbel knute. Vi fant bl.a. løs plast, løst isopor og klær.
  Store løse gjenstander og/eller byggematerialer i avfallsbeholderen. Dette skal leveres til gjenbruksstasjoner.
X Farlig avfall og/eller elektrisk avfall i avfallsbeholderen. Dette skal leveres på gjenbruksstasjoner. Vi fant bl.a. lyspærer og kabelledning.
  Hageavfall i avfallsbeholderen. Dette skal leveres på hage/gjenbruksstasjoner.
X Feilbruk av grønne og blå poser.

For husstandene innebærer dette følgende:

Ved spørsmål om renovasjon og kildesortering kontakt Renovasjonsetaten:E-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller ring oss på telefon 23 48 36 50. Besøk oss på renovasjonsetaten.no eller www.facebook.com/kildesorteringioslo.no

Dere kan også laste ned vår app ”Kildesortering i Oslo" for å finne ut hva som skal i de forskjellige posene, samt annen nyttig informasjon om kildesortering i Oslo.

Takk for at dere kildesorterer!

Med vennlig hilsen

Renovasjonsetaten

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19