Nyhetsartikkel

24 feb. 2022

Varmepumper rekkehus


Gitt dagens ganske så heftige strømpriser har styret fått noen spørsmål om installasjon av varmepumper fra enkelte rekkehus. Styret har satt opp retningslinjer som utgangspunkt for å tillate varmepumper. Retningslinjene ligger under Dokumenter, se under Styrende dokumenter.

En bør være klar over at varmepumper har en del støyproblematikk som bør tas alvorlig, derfor er det stor fokus på denne problematikken i retningslinjene. Styret har videre i første omgang forutsatt at "berørte naboer" omfatter alle i samme rekke.

Mange forhold skal ivaretas ved installasjon av varmepumper, eksempelvis;

Retningslinjene søker å ivareta de forhold som kan tenkes å være aktuelle. 

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19