Nyhetsartikkel

24 feb. 2022

Eiendomsskatt 2022


Skattesedler for borettslaget er kommet. Kopi er lagt på nettsidene, se dokumenter. Gå inn under eiendomsskatt og finn dokumenter som angir 2022 i tittel. For å finne din leilighet må du vite eiendommen gårds- og bruksnummer. Borettslaget har gårdsnummer 28 og ligger på bruksnumrene 976, 977 og 978.

  • Møllefaret 44, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 68, 70 og 72 ligger alle på bruksnummer 976
  • Møllefaret 46 og 50 ligger på bruksnummer 977
  • Møllefaret 54 ligger på bruksnummer 978

Eiendomsskatten forskutteres av borettslaget og vil bli fordelt på den enkelte leilighet og innkrevd av OBOS over husleien.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19