Nyhetsartikkel

30 nov. 2021

Husleie


Husleien økes med 5% fra 1 januar 2022. Økningen skyldes diverse kostnadsøkninger, både registrerte og forventede.

Husleien dekker utgifter til felles kostnader borettslaget har til vedlikehold (forefallende og planlagt), kommunale avgifter, varmt vann (terrasseleilighetene), forsikringer osv. Generalforsamlingen har pålagt styret å justere husleien jevnlig med tanke på generell prisstigning. Styrets ansvar er også å sørge for forsvarlig økonomisk drift samtidig som nødvendig vedlikehold ikke forsømmes eller utsettes urimelig lenge. Styret har over tid notert at en del av disse utgiftene øker mer enn den generelle prisutviklingen i samfunnet og justeringen av husleien må derfor ta hensyn til dette.

Styret har på dette grunnlag besluttet at husleien økes med 5% fra 1 januar 2022. Økningen omfatter også tilleggskostnader så som trappevask og tillegg for utbygd areal. Ny husleie fremkommer på giroer som er sendt ut fra OBOS og som gjelder for januar 2022.

Dersom du eller dere har egiro eller autotrekk ber vi om at dere sørger for at beløpsgrensene justeres. Husk også at for en del leiligheter ilegges også Oslo Kommunes eiendomsskatt over husleien og vises som et separat tillegg de måneder dette er aktuellt, totalbeløpet kan derfor variere noe fra måned til måned.

Med vennlig hilsen

Styret i Elvefaret BL

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19