Nyhetsartikkel

24 juli 2021

Status terrasserehabilitering


Entreprenøren legger nå ( uke 29) hele heller på balkongene, dette går parallelt på alle tre oppganger i 48.

Neste runde, dvs uke 30 starter tilpassing av heller mot vegger og under verandakasse. Plan uke 30 er fullføring av oppgang A, uke 31 oppgang B, og uke 32 oppgang C.
Uke 32 begynner entreprenør med demontering av stillas i oppg A og B, og montering i nummer 62. Terrassene i 62 må derfor være ryddet fra uke 33.

Gjenstående/ekstra arbeider, dvs montering av nedløp, maling av belistning gjør entreprenør fra lift.

Opprinnelig plan anga ferdigstillelse Møllefaret 48 i uke 33 og blir i følge entreprenør overholdt men rekkefølgen er noe endret grunnet ovenstående forhold. Noe etterarbeid må påregnes.

Møllefaret 62 skal være ferdigstilt i uke 37.

Endringene fra opprinnelig plan skyldes at opplasting av heller i tre fulle etasjer på stillaset hadde oversteget vektgrenser. Helleleggingen går derfor ovenfra og ned. Dette gjøres for å avlaste stillas.

Neste runde, dvs uke 30 starter tilpassing av heller mot vegger og under verandakasse. Plan uke 30 er fullføring av oppgang A, uke 31 oppgang B, og uke 32 oppgang C.
Uke 32 begynner entreprenør med demontering av stillas i oppg A og B, og montering i nummer 62.

Grunnen til at det er forsinkelse med Møllefaret 48 oppgang A, er en kombinasjon av ferie i transportselskapet som entreprenør bruker til å løfte stein, og belasting/avlasting av stillas. Grunnet trang adkomst bruker entreprenøren en spesial bil, og spesial kran ved løft av stein. Tilgang til dette materiellet er redusert grunnet ferieavvikling og setter en begrensning og dermed ikke behov for full mannskapsstyrke.

Denne type jobb er krevende planmessig da det er mange fag involvert og utstyr som må passe i tid og være tilgjengelig.

Opprinnelig plan anga ferdigstillelse Møllefaret 48 i uke 33 og blir i følge entreprenør overholdt men rekkefølgen er noe endret grunnet ovenstående forhold. Noe etterarbeid må påregnes.

Møllefaret 62 skal være ferdigstilt i uke 37.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19