Nyhetsartikkel

02 mars 2020

Eiendomsskatt 2020


Brev angående eiendomsskatt for boliger i Elvefaret BL er mottatt. Du kan finne kopi av brevet under dokumenter.

Eiendomsskatten til Oslo Kommune faktureres samlet til borettslaget. Dette fordi borettslaget formellt sett står som eier av boligmassen. Forretningsfører OBOS viderefakturerer eiendomsskatten til de leiligheter som har fått ilagt denne. Detaljer om takst, areal mm som danner grunnlaget for eiendomsskatten finnes i brev fra Oslo kommune. Kopi av brevene ligger under fanen dokumenter.

For ordens skyld, legg merke til at det er 3 brev, ett for hver av tomtene som borettslaget eier. Møllefaret 46 og 50 ligger på GNr 28 / BNr 977, mens Møllefaret 54 ligger på GNr 28 / BNr 978. De resterende adresser, dvs Møllefaret 44, 48, 52, 56, 62, 64, 66, 68, 70 og 72 ligger på GNr 28 / BNr 976.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19