Nyhetsartikkel

16 mai 2018

Telefonstyrt bom


Telefonstyrt bom er montert. Denne erstatter dagens selvlukkende bom. Den nye bommen må ringes opp av godkjente numre for å åpnes. Hver leilighet vil legges inn med opp til to telefon nummer.

Husk at du må minne sjåfører om at all ferdsel skal skje i gangfart.

Bommen åpnes ved å ringe telefon nummer 580 000 038 790. Oppringingen vil ikke besvares og dermed ikke kreve tellerskritt. NB: Iphone brukere må legge +47 foran telefonnummeret.

Vi har på grunnlag av telefon nummer registrert hos OBOS laget liste over godkjente telefon numre. Såfremt ditt telefonnummer er registrert hos OBOS som eier av andelen er nummeret registrert og godkjent.

I tillegg vil vi legge inn en del fast kjøring så som invalidetransport og eldretransport. Nødetater vil kunne benytte egen bomåpner.

Dersom du/dere har leveranser/håndverkere/taxi eller andre som har behov for å kjøre inn, må vedkommende kontakte dere for å få bommen åpnet. Husk å minn sjåfør om at all kjøring skal skje i gangfart.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19