Nyhetsartikkel

10 juni 2022

Forslag fra valgkomiteen


Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen 13. juni 2022 i Elvefaret borettslag

Valgkomiteen sin anbefaling til beboerne i borettslaget er som følger:

1) Innstilling styret

Leder for styret for ett år: Olaf Devik, Møllefaret 50 C, stiller til gjenvalg. Valgkomiteen anbefaler at Devik velges for ett år.
Styremedlem Stein-Ivar Mollestad stiller ikke til gjenvalg, og trer ut av styret. 
Styremedlem Lona Nordén har flyttet fra borettslaget, og trer ut av styret.
Styremedlem Gunnar Hol, Møllefaret 52 B, ble valgt til styremedlem for to år i 2021 og er dermed ikke på valg.
Styremedlem for to år: Janne Lundgren, Møllefaret 44 C, stiller til gjenvalg. Valgkomiteen anbefaler at Lundgren velges for to år.  
Styremedlem for to år: Knut Are Aas, Møllefaret 70, stiller til valg. Valgkomiteen anbefaler at Aas velges for to år.
Styremedlem for to år: Kari Midtun, Møllefaret 48 A, stiller til valg. Valgkomiteen anbefaler at Midtun velges for to år.
Representant til generalforsamlingen i OBOS: Delegert Olaf Devik, Møllefaret 50 C og varadelegert Janne Lundgren, Møllefaret 44 C

Begrunnelse

Olaf Devik er pensjonist. Han er utdannet sivilingeniør og har jobbet mange år i oljebransjen. Devik har vært styreleder i borettslaget i mange år. Med Devik som styreleder har borettslaget en erfaren styreleder, med god kjennskap til borettslaget.  

Janne Lundgren er samfunnsviter og jobber i Viken fylkeskommune som fagleder. Lundgren har mange års erfaring fra styret, og god kjennskap til offentlig forvalting. Med Lundgren får borettslaget et styremedlem med bred erfaring og god kjennskap til borettslaget.

Knut Are Aas er utdannet elektroingeniør og jobber i Aker. Aas har bodd i borettslaget i mange år. Han har mange års erfaring med ledelse av større prosjekter og som personalleder. Med Aas får styret tilført ønsket kompetanse innen prosjektstyring, ledelse, og teknisk kunnskap.

Kari Midtun er finansiell rådgiver og jobber i bank med oppfølging av regelverk og etterlevelse. Hun har bodd i borettslaget i flere år. Midtun har vært engasjert i nærmiljøet gjennom tidligere styreverv i Røa il fotball. Med Midtun får styret tilført ønsket kompetanse på økonomiforvaltning.

Etter valgkomiteens vurdering vil de anbefalte kandidatene utgjøre et godt sammensatt styre, og som vil kunne styre og lede borettslaget på en god måte. 

2) Innstilling Miljøutvalg: 

Cecilie Haugen, Møllefaret 50 A
Stein-Ivar Mollestad, Møllefaret 42 C
Alex Moltzau, Møllefaret 46 C
Dina Rygg, Møllefaret 56 A
Cathrine Tønsager, Møllefaret 52 B
Representanter til miljøutvalget velges for ett år.

Miljøutvalget kan ta opp nye medlemmer på egen hånd, og valgkomiteen oppfordrer flere til å bli med. De viktigste oppgavene er å arrangere tenning av julegran, arrangere juletrefest og bistå styret med å arrangere dugnad.


3) Styrets innstilling til valgkomite:

Torstein Lindby stiller ikke til gjenvalg, og trer ut av valgkomiteen.

Katarina Tibballs, Møllefaret 64 I og Tor Audun Gram, Møllefaret 54 D, stiller til gjenvalg.

Monica Holm, Møllefaret 62 B, stiller til valg.

Valgkomiteen anbefaler at disse tre velges til valgkomiteen.

Begrunnelse

Valgkomiteen har ansvar for å skape en åpen og god valgprosess, slik at borettslaget får gode kandidater til verv i borettslaget. Valgkomiteen mener at kandidatene til valgkomiteen er skikket, ved at de ønsker å bidra til et godt demokrati i borettslaget, og har kompetanse til å kunne gjennomføre en ryddig og god prosess frem mot neste års valg.

Om valgkomiteens arbeid

Generalforsamlingen i Elvefaret borettslag vedtok i 2019 at valgkomiteen for kommende år skulle legge frem en begrunnet innstilling. For å sikre en åpen og god nominasjonsprosess, sendte valgkomiteen ut informasjon i mars 2022 om årets valg til borettslagets beboere. Alle beboere har fått muligheten til å nominere kandidater, inkludert seg selv. Valgkomiteen har hatt dialog med kandidater. Valgkomiteen har også hatt dialog med styret om hvilke behov borettslaget har fremover.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19