Nyhetsartikkel

23 sep. 2021

Varmepumper i drift


Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper, som ble iverksatt etter ekstraordinær generalforsamling ifjor, er nå ferdigstilt.  

 


De 40 år gamle varmtvannsberederne for Møllefaret 48, 52 og 56 ble erstattet med nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene henter varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne.  VV_med_VP

Bildet viser forbruk per uke for varmtvann i 48, 52 og 56 for inneværende år. Det er gledelig å se at det er betydelig innsparing. 

Forbruket har gått fra typisk 5000 kWh pr uke til et sted mellom 2000 og 2500 kWh. 

Med dagens strømpriser på rundt 1.50 pr kWh så monner dette godt.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19