Vaktmester

Borettslaget har egen vaktmester. Vaktmesteren har bolig i borettslaget og er ansatt av borettslaget. Vaktmesteren har ansvar for borettslagets felles områder og tilhørende faste oppgaver, så som skifte av lyspærer, brøyting og feiing, bestilling og oppfølging av eksterne håndverkere. Vaktmesteren arbeider etter instruks fastlagt av styret og etter styrets anvisninger.

Vår vaktmester for tiden er Reidar Kjelløkken. Han kan treffes på mobil 924 84 205, ellers kan e-post benyttes, vaktmester@elvefaret.no.

Vaktmester følger vanlig arbeidstid, i tillegg er det avtalt kontakttid på mandag tom. torsdag kl 7 til 15, kl 7 til 13:30 på fredager. I tillegg er det fast telefontid på tirsdag ettermiddager fra kl 18 til 19. Kontakt utenom disse avtalte tider skal begrenses til akutte forhold.

Ved skader eller meldinger om bygningstekniske problemer som anses å være borettslagets ansvar skal vaktmester kontaktes for nærmere avtale.

Oppdatert: tirsdag 08-okt.-19