Nyhetsartikkel

27 mars 2021

Kandidater til styret og utvalg


Vet du om noen som kan gjøre en ekstra innsats for Elvefaret borettslag? Valgkomiteen i borettslaget ønsker forslag fra beboere (andelseiere) til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité. Arsmote_01

Meld inn forslag på kandidater på e-post til valg@elvefaret.no innen 15. april.

Følgende verv er på valg:

- To medlemmer av styret og styreleder. Styret sørger for den daglige driften i borettslaget og tar nødvendige avgjørelser for å holde bygningene og fellesarealene vedlike

- Medlemmer av miljøutvalget. Miljøutvalget står for sosiale og miljørettede tiltak i borettslaget, slik som vårdugnad, høstdugnad, grillfester og juletrefest.

- Medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til verv og gi en anbefaling til generalforsamlingen.  

Valget gjennomføres på generalforsamlingen 2021 i Elvefaret borettslag. 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i borettslaget    

Bruk avvalgkomite for å sikre kandidater til styre og utvalg er vanlig i de aller fleste foreninger, lag, selskaper og borettslag. 

Valgkomiteen sikrer at det foreligger kandidater som ivareatar fellesskapets interesser. Selve valgene gjennomføres på generalforsamling. Valgkomiteens innstilling er ikke bindende for generalforsamlingen.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19