Nyhetsartikkel

09 mars 2021

Internett


Kapasiteten i nettet til og fra borettslaget har vært litt for liten. OBOS OpenNet er i ferd med å utbedre og full hastighet skal være tilgjengelig fra 1 April.

Avtalen med OBOS OpenNet innebærer også at alle for tilbud om en moderne ruter som er istand til å betjene full hastighet. Nye rutere vil forhåpentligvis være på plass på etter sommeren.

Borettslaget har en felles avtale om internett med OBOS OpenNet. Betaling for denne går over husleien.

OBOS OpenNet har hatt enkelte problemer med å levere tilbudt hastighet og borettslaget har i perioden ikke blitt belastet fullt avtalebeløp. Full hastighet er i ferd med å oppgraderes og skal være på plass fra 1 April 2020.

Avtalen med OBOS OpenNet innebærer også at alle leiligeter skal få tilbud om en moderne ruter som kan betjene hastigheten. Nye rutere vil forhåpentligvis være på plass over sommeren (forsinkelser tilskrives corona og tilhørende leveringsproblemer).

Nye rutere vil være en Genexis EX600 som er en ax/Wifi 6 ruter. Denne vil bli utlevert fra OBOS OpenNet og vi anbefaler alle som har eldre rutere om å benytte seg av dette tilbud for å kunne best mulig utnytte bredbåndet.

Info om ruteren er lagt ut under Dokumenter.

 

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19