Nyhetsartikkel

02 mars 2020

Nye flotte dører er montert


Palmgren og Assistentpartner er nå ferdig med å montere dører. Vi håper alle beboere er fornøyd med at dørene er utstyrt med leser for nøkkelbrikker (samme som garasjen) og nøkkelbryter på innsiden.

Dørene er utstyrt med dørpumpe med holdefunksjon. Skyv døren opp til du hører et klikk, og døren vil da bli stående åpen til den skyves igjen med et lite dytt.

MF52B_inngang

Vi håper alle beboere behandler de nye dørene pent slik at vi unngår skjemmende skader. For eksempel, ikke skyv døren opp med sykkelhjulet eller med barnevognen. Bruk om nødvendig holdefunksjonen mens du tar ut/inn barnevogn/sykkel. Vær varsom ved transport av store gjenstander.

Om nøkkelbrikkene ikke virker på de nye dørene må nøkkelbrikken brukes på en av garasjedørene for å aktiveres. De gamle nøklene må beholdes, da innvendige dører så som bod-dører og annet ikke er utstyrt med lesere for nøkkelbrikker.

Alle skal ha fått bruksanvisning til de nye port-telefonene, blant annet kan lydstyrken justeres. Husk at man må avslutte samtalen ved å trykke på taleknappen når man er ferdig, da slutter lampen å lyse.

Aiphone-GTVITD

Port-telefonens navn kan enkelt endres og beboere som ønsker annet navn bes kontakte vaktmester.

Dersom det er noen feil, spørsmål eller annet angående de nye dørene ber vi om at styret eller vaktmester kontaktes.

Husk at søppelromsdørene nå er uten dørpumpe for å spare dørene. Husk derfor og lukk døren manuelt etter bruk.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19