Nyhetsartikkel

19 nov. 2019

Refusjon eiendomsskatt


Oslo Kommune tapte en skattesak og har derfor besluttet å tilbakebetale eiendomsskatt. For oss betyr dette at pengene tilbakebetales til borettslaget og OBOS som forretningsfører forventes å tilbakebetale beløpene til de som ble innkrevd eiendomsskatten i 2016 og noe av 2017. OBOS har igangsatt arbeid med å refundere beløpene. Pengene forventes tilbakebetalt før jul.

Det er ikke alle leiligheter som har betalt denne eiendomsskatten, om din leilighet var berørt kan du finne ut ved å studere avregningene fra OBOS eller innkrevingsbrevene som ligger under dokumenter.

Hvordan OBOS gjennomfører tilbakebetalingen er tatt inn nedenfor.

Fordeling av eiendomsskatten på eierne i 2016 og 2017

I 2016 og 2017 ble eiendomsskatten betalt av boligselskapet iht faktura fra Oslo kommune. Sammen med fakturaen mottok boligselskapet også en skatteseddel, som viste kommunens beregning av verdien og skattegrunnlaget for hver enkelt bolig. Basert på opplysningene i skatteseddelen, ble beløpet så krevd inn igjen fra de berørte andelseierne.

Bistand fra OBOS med å refundere den tilbakebetalte eiendomsskatten ut igjen til eierne

Oslo kommune tilbakebetaler eiendomsskatten for 2016 og (en tredjedel av skatten for) 2017 til boligselskapets konto.

OBOS bistår styret med å refundere pengene videre til de enkelte andelseierne, i samsvar med hva som ble krevd inn fra eierne ihht skatteseddelen i 2016 og 2017. Borettslaget må betale OBOS et mindre beløp for dette arbeidet.

Refusjon til de enkelte andelseierne/aksjeeierne

OBOS løser tilbakebetalingen på følgende måte:

·        Nåværende eiere

Andelseiere som har eid sin leilighet siden 2016/2017, vil få refundert beløpet de har betalt inn til boligselskapet for eiendomsskatt. OBOS vil refundere pengene til det kontonummeret eieren sist benyttet for å betale felleskostnader i 2019.

 ·        Utflyttere

For leiligheter som ble ilagt eiendomsskatt i 2016/2017, men hvor det siden har vært eierskifte, vil tilbakebetalt beløp for eiendomsskatt bli stående på boligselskapets konto. Dersom tidligere eiere på eget initiativ henvender seg til styret og krever refusjon av sin del av eiendomsskatten, kan OBOS bistå med dette.

 ·        Renter

Rentene på kreditnotaene for eiendomsskatt 2016/2017 tilfaller boligselskapet.

 

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19