Nyhetsartikkel

04 nov. 2019

Oppussingarbeider


Oppussingarbeider medfører mye støy, støv, skitt, trafikk og bygningsavfall. Styret finner det nødvendig å minne beboerne om at støyende betongarbeider (pigging/boring) skal begrenses til hverdager 08-16.

Borettslagets bygningsmasse er nå 40 år gammel og oppussing/utbedring både inne og ute er nødvendig for å holde bygningsmassen ved like. Av hensyn til naboer ber vi alle som planlegger oppussing;

Styret anser ellers at forholdene skal legges til rette slik at oppussing kan gjennomføres og ber beboere vise forståelse når det pågår oppussing.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19