Nyhetsartikkel

04 juni 2019

Låsing av garasjeanlegget


Vårt gamle låsanlegg for fellesgarasjen sviktet delvis og grunnet alder er det dyrt og vanskelig både å fremskaffe reservedeler og kompetanse for utbedring. Anlegget var modent for utskifting.

Nytt anlegg er under montering og settes forhåpentligvis i drift fredag 14 juni.

Dette anlegget vil være basert på brikker og ha muligheter for utvidelse til også å dekke andre dører i borettslaget så som inngangspartier, gavldører, fellesboder, vaskerier osv.

Nye brikker vil bli levert i den enkeltes postkasse. Ta godt vare på brikkene da vi på sikt vil benytte disse også for andre formål i boettslaget.

Det nye anlegget vil bli et Scantron anlegg og leveres av Assistentpartner. I første omgang vil anlegget dekke de 6 gangdørene og kjøreporten til garasjen. Utdelt brikke må holdes opp mot leser noen sekunder og dør/port skal da låses opo og leserne skifter til grønt lys. Om brikken ikke godtas kommer et lydsignal og det blir ikke grønt lys.

Hver leilighet vil få utdelt tre brikker. For å kunne holde brikkene fra hverandre vil det benyttes fargede brikker. De tre første vil ha fargene sort, grå og hvit. Ta vel vare på brikkene, for å unngå unødvendig tap av brikker vil vi sette en relativt høy pris på fornyelse av brikker. Brikkene skal følge leiligheten ved salg. Vi vil åpne for tilleggsbrikker så snart som mulig.

Vi beklager de ulemper en ulåst fellesgarasje eventuellt har medført.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19