Nyhetsartikkel

02 juli 2024

Varmepumpe Møllefaret 62


Varmepumpe med energibrønn vil installeres i Møllefaret 62. Forventes å halvere strømforbruket til VV. Installasjon gjøres sommer 2024 om omfatter blant annet boring av 2 energibrønner på baksiden av Møllefaret 62B.

Boring av energibrønner var varslet til 8 juli, grunnet tekniske problemer blir boringen utsatt ca 1 uke.

All oppvarming av varmt tappevann (VV) gjøres idag med strøm og er en betydelig utgift for borettslaget. Installasjon av varmepumpe som henter varme fra bakken (energibrønner) forventes å halvere strømforbruket i denne blokka. Kostnadsinnsparingen kommer alle i borettslaget til gode da dette er en kostnad som belastes over driften.

Installasjonen medfører utskifting av en over 45 år gammel spilebereder og installasjon av nye tanker, varmepumpe og energibrønner. Når arbeidet er ferdig vil det ikke være større installasjoner synlig ute.

Denne varmepumpen er da nummer 4 og vi har da varmepumper til VV i 4 av våre 6 terrasseblokker. Gjenstående er Møllefaret 44 og Møllefaret 46.

Finansiering av prosjektet er basert på midler fra OBOS (grønt miljø), bidrag fra Enova og låneopptak. Låneopptaket er innenfor rammen og formålet av tidligere godkjent vedtak i generalforsamlingen.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19