Nyhetsartikkel

06 april 2022

Fellesvaskerier


På grunn av blant annet strømpris må vi øke prisen for vaskeripolletter. Ny pris er kr 100 for 10 polletter.

Det skal være et rimelig forhold mellom driftskostnad og kostnad for bruk av vaskeriene. Inntekten dekker i store trekk strømkostnaden, men er ikke tilstrekkelig for oppgradering av vaskeriene.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19