Miljøutvalget/valgkomite

I tillegg til styret har borettslaget et Miljøutvalg og en valgkomite, alle valgt av generalforsamlingen.

På siste generalforsamling i 2019 ble følgende medlemmer til miljøutvalget og valgkomite valgt.

Miljøutvalget
Marianne Møller Møllefaret 48A
Sophie G. Klemetsen Møllefaret 46C
Simen Pettersen Møllefaret 52B
Frans Kockum Møllefaret 50A
Jo-Geirr Gjersvik Møllefaret 46C
Markus Berg Møllefaret 46
 
Valgkomiteen
Torstein Lindby Møllefaret 54A
Tor Audun Gram Møllefaret 46A
Erling Ruud Møllefaret 72A

 

Oppdatert: mandag 07-okt.-19