Styret

Styret velges av generalforsamlingen. Denne holdes hvert år og normalt i løpet av mai/tidlig juni. Ved siste generalforsamling i 2019 ble følgende styre valgt:

Olaf Devik (formann) Møllefaret 50C
Janne Lundgren Møllefaret 44C
Tor Martin Aspholm Møllefaret 62B
Janne Kvammen Møllefaret 64H
Magnus Engseth Møllefaret 52A

 

Styret kontaktes enklest via e-mail styret@elvefaret.no.

Borettslagets kontakt hos forretningsfører OBOS er Hans Yngvar Haugrud.

Oppdatert: mandag 07-okt.-19