Nyhetsartikkel

22 mars 2021

Rehabilitering av varmtvannsforsyning


Varmtvannstankene i blant annet Møllefaret 48, 52 og 56 er alle over 40 år gamle og har stått på programmet for utskifting en del år. Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper ble behandlet og godkjent på ekstraordinær generalforsamling ifjor.

Borettslaget har inngått avtale med Nordisk Energikontroll AS om oppgradering av VV (varmtvann) anleggene i Møllefaret 48, 52 og 56.
Oppgraderingen innebærer fjerning av de over 40 år gamle VV berederne. Til erstatning blir det montert nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene vil hente varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne. Varmepumpene vil monteres slik at en ikke skal oppleve kalde punkter som følge av varmeuttaket.
Styret har valgt å redusere prosjektet noe i denne omgang da Møllefaret 44 har rimelig nye tanker og i Møllefaret 46 og 62 er det nødvendig å benytte bergvarme. Vi har ikke lagt bort de tre siste anleggene.
Med forbehold om uforutsette hendelser tilsier planen at disse tre anleggene vil være klare tidlig juni.
Anleggsarbeidene vil beklageligvis medføre noe støy.

varmepumpe

Nordisk Energikontroll står for totalentreprisen og er valgt ut fra stor erfaring med slike anlegg og konkret med anlegg som henter varme fra vår type fellesgarasje.

Varmepumpene som monteres vil være av type Vaillant Monoblock R290 og har hver effekt på 12 kW. Denne effekten er tilstrekkelig til å dekke hoveddelen av VV forsyningen.

De gamle spileberederne (store tanker) vil bli fjernet. Styret forventer en vesentlig innsparing av strømforbruket som følge av overgang til varmepumper.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19