Nyhetsartikkel

08 mars 2021

Rehabilitering av terrasser


Borettslaget har 160 terrasser hvor gulvet er tak over leilighet under. Terrassene ble lagt om i 1991 og membranen nærmer seg sin levetid. Noe vi har sett da vi har fått flere lekkasjer de senere år. Betonghellene på terrassene er også preget av tidens tann.

Styret har invitert et antall entreprenører til å gjennomføre en del av arbeidet i år. Omfanget må tilpasses budsjettmessige restriksjoner. Arbeidet vil omfatte også utskifting av dagens betongheller. Ny type vil være noe tynnere og lettere å holde rene.

Arbeidet er omfattende. I store trekk omfatter arbeidet følgende steg;

Når arbeidet starter må beboere ha ryddet terrassen for møbler, treheller, tepper osv. Vi kommer tilbake til tidspunkt og fremdriftsplan så snart entreprenør er valgt.

Vi har valgt å forsøke å gjennomføre terrassene i Møllefaret 62 og 48 i år.

Nye betongheller planlegges å være Helle Lava AC

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19