Nyhetsartikkel

08 mars 2021

Ladebokser - prisendring


Pris for installasjon av ladebokser har stått fast siden anlegget ble igangsatt i 2017. Det er styret intensjon at alle tilkoblinger skal bidra likt til fellesanlegget. Siden 2017 har konsumprisindeksen steget ca 8% og styret ser at bidraget til nedbetaling av fellesanlegget har blitt tilsvarende mindre.

Bestillinger på ladepunkt som mottas etter 1mai 2021 vil bli belastet med kr 32 000 og med et tillegg på kr 700 for enkeltbestillinger. Bestillinger mottatt før 1 mai 2021 vil få installert ladepunkt til "gammel" pris, dvs kr 30 000 pr punkt.

Ladepunkter bestilles via styret, fyll ut følgende skjema.

Informasjon om ladeanlegget finner du på våre nettsider; ladeanlegget.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19