Nyhetsartikkel

01 feb. 2021

Gamle sikringsskap


Gamle skrusikringer skal ettertrekkes, helst hvert år. Samtidig bør det kjennes om noen er varme, det kan tyde på overbelastning. Gamle skrusikringer bør skiftes til nyere automatsikringer. De beskytter både mot overbelastning og jordfeil.

Sikringene bør etterstrammes. Over tid vil de – på grunn av at materialet utvider seg litt i varme og trekker seg sammen i kulde – løsne noe, slik at kontakten kan bli dårlig. Når du etterstrammer, kjenn samtidig etter om de er varme. Er de varmere enn at du orker å ta på dem med fingrene er det tegn på at noe ikke er som det skal. Bruk også nesen: De skal ikke lukte svidd.

Nå i den kulda vi har og har hatt går det mye strøm og varmgang kan tyde på at noe er galt.

Et faremoment ved skrusikringer er at de ofte tåler mer enn de er dimensjonert for. Det kan i ytterste konsekvens føre til overoppheting og brann.

Borettslaget anbefaler at innmaten i skap med skrusikringer byttes. Elektriker vil da sette inn automatsikringer som beskytter bedre mot overbelastning og også beskytte mot jordfeil.

Mange har allerede byttet og borettslaget ser gjerne at beboere som ikke har byttet innmat bestiller elektriker for å få dette gjort.

Ansvaret for sikringsskapet er del av andelseiers eget vedlikehold.

inne i leiligheten skal bruk av skjøteledninger begrenses. Dersom du stadig har behov for skjøteledninger er det kanskje lurt å få elektriker til å montere ekstra stikk.

Og når du er igang er det kanskje en god ide å kontrollere røykvarsleren?

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19