Nyhetsartikkel

03 mars 2018

Eiendomsskatt 2019


Brev om utskrevet eiendomskatt er mottatt fra Oslo Kommune. Skatten ble innført i 2016. Eiendomsskatten er spesifisert på den enkelte leilighet og fremkommer som en sats basert på fastsatt verdi og fratrukket er bunnfradrag. Detaljer om dette finnes på kommunens nettsider. Kopi av de mottatte brev ligger under fanen Dokumenter/Eiendomsskatt.

Borettslaget forskutterer eiendomsskatten, OBOS fordeler så eiendomsskatten til den enkelte leilighet og innkreving går over felleskostnadene. Eiendomsskatten skal fremkomme som egen post på bilaget for felleskostnadene.

Det er borettslaget som eier bygningene og tomten, derfor ilegges eiendomsskatten borettslaget.

Skatten blir deretter fordelt på de enkelte leilighetene som skal betale skatt. Beløpet kreves inn som en del av felleskostnadene.

Brevene som borettslaget har mottatt ligger under fanen Dokumenter.

Informasjon om klageadgang ligger i brevene.

Vi kan bare beklage at Oslo Kommune har valgt å sende denne informasjon via borettslaget og ikke til den enkelte andelshaver. Kommunens formellt riktige løsning innebærer ekstra arbeid og forsinkelse i informasjonsflyten.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19