Nyhetsartikkel

11 juli 2016

Eiendomsskatt


Eiendomsskatt er innført i Oslo og siden borettslaget står som eier av bygningsmassen vil skatten bli krevet fra borettslaget. Skatten er individuellt fastsatt og vil bli viderefakturert.

Se info mottatt fra OBOS.

Styret har idag ikke oversikt over hva ligningsverdien er på den enkelte leilighet.

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er 2 promille.

På Oslo kommune sine hjemmesider ligger det oppdatert informasjon om eiendomsskatt. Søk på eiendomsskatt Oslo eller bruk link: www.oslo.kommune/eiendomsskatt

Her vil du også kunne finne beregningsmetoder basert på ligningsverdi som kan gi deg svar om du får eiendomsskatt eller ikke.

Det er borettslaget som bygningene og tomten. Derfor er det borettslaget som må betale skatten. Skatten vil deretter fordeles på de enkelte leilighetene som skal betale skatten. Beløpet vil bli krevet inn som en del av felleskostnadene.

I 2016 vil fakturaene for eiendomsskatt sannsynligvis bli sendt ut i november, desember elle januar 2017.

 

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19