Nyhetsartikkel

15 mai 2022

Farlig avfall og elektronikkavfall


Farlig avfall
To bokser for farlig avfall og en boks for elektronisk avfall leveres i16 mai. Dette er en tjeneste fra renholdsetaten. Av hensyn til 17 mai, settes boksene ut morgenen 18 mai. Boksene plasseres ved flaggstangen foran Møllefaret 46.


Boksene åpnes med kode 7051.


Retur av avfall skal følge regler satt av etaten:


1. Alt avfall skal leveres i tett emballasje.
2. Emballasjen skal være tydelig merket med innholdet, enten ved at
avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen
påføres en leselig beskrivelse.
3. Eventuelt søl i eller på beholderen skal tørkes opp.
4. Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholderen.
5. Beholderen skal holdes låst.
6. Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f.eks.
fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f.eks piller og andre legemidler) og radioaktivt avfall.
7. Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til gjenbruksstasjoner.


Brudd på disse betingelsene kan medføre sanksjoner og utelukking fra å delta på denne innsamlingsordningen i fremtiden.


Takk for at du kildesorterer!

Enkelte ting kan ikke leveres, eksempelvis medisiner (leveres apotek), smittefarlig avfall (sprøytespisser, smittevernutstyr osv), brannslukkere/gassbeholdere over 500 gram, radioaktivt materiale (eksempelvis noen røykvarslere), lysstoffrør (leveres utsalgssted eller eget mottak, se renholdsetatens infosider).

Tusen takk for at du/dere følger disse bestemmelsene. Spørsmål om ordningen kan stiles til farligavfall@ren.oslo.kommune.no

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19