Nyhetsartikkel

19 april 2022

Minidugnad med sosialt - lørdag 23 april


Minidugnad 23. april - vårfest med grilling kl.15.00

Det blir ikke arrangert klassisk dugnad med lister og avkrysning som før. Det blir en felles dag hvor det er fint om flest mulig deltar for å få det pent rundt oss/ «eget» område.

Vi avslutter med grilling og hygge kl 1500 ved flaggstangen. Vi trenger nok noen frivillige til å stå for grilling mm? Ta gjerne med kake/kaffe.

De som trenger spesielt utstyr til vårarbeid, kan spørre Reidar om bistand fremover i forkant av dagen.

Det er bra for alle å se flere naboer etter en lang vinter og nesten 2 år med pandemi.

Vi har tradisjon for dugnader med utdelte arbeidsoppgaver og registrering. Oppmøte medførte en begrenset økonomisk ytelse. Å utarbeide arbeidslister, registrere og administrere krever innsats. Innsatsen har tradisjonellt vært gjennomført av miljøutvalget. Dessverre er miljøutvalgets antall medlemmer begrenset og styret har derfor valgt å forenkle årets utgave.

Vel møtt

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19