Siste nyheter

Gamle sikringsskap

01 feb. 2021

Gamle skrusikringer skal ettertrekkes, helst hvert år. Samtidig bør det kjennes om noen er varme, det kan tyde på overbelastning. Gamle skrusikringer bør skiftes til nyere automatsikringer. De beskytter både mot overbelastning og jordfeil.

les mer…

Smørebod

12 des. 2020

Smørebod for ski er innredet i underetasjen 52B. Adkomst etter avtale med styret. Etter ønske legger vi inn adkomst på nøkkelbrikkene til interessenter. Gi beskjed om det er av interesse.

All bruk forutsetter at oppslåtte ordensregler følges.

les mer…

Husleien

23 nov. 2020

Styret hadde planlagt en husleieøkning sist sommer, dette i tråd med henstilling fra generalforsamling. Grunnet usikkerheter rundt corona ble husleieøkningen utsatt.

Vi ser nå at utgiftene øker og for å holde en rimelig balanse mellom utgifter og inntekter og samtidig ha et rimelig handlingsrom for uforutsette utgifter må vi øke husleien (fellesutgiftene) med 10% fra 1 februar 2021.

les mer…

Møllestua

06 nov. 2020

Utleie er begrenset for å ivareta smittevernsregler.

les mer…

Gjesteparkeringen

08 sep. 2020

Vi må be beboere respektere at gjesteparkeringen er forbeholdt gjester. Beboere kan kun benytte plassen på dagtid hverdager, ref skilting.
Vi har fått klager på at mange beboere velger å stå ute eller har bil nr 2 parkert ute.
Ved kontroll ikveld (8 sep 20) var over halvparten av bilene tilhørende beboere og det var ikke mye plass til besøkende. Flere av bilene har fått beskjed om dette tidligere.


Vennligst respekter parkeringsbestemmelsene. Dersom ikke forholdene bedrer seg vil vi ilegge kontrollgebyr.


La oss slippe å bruke unødvendig tid og ressurser på dette.

 

les mer…

Bær på fellesområdene

11 aug. 2020

489CE2AE-3242-4E16-8349-831282830C50Bærbusker 3AEB4B29-FB9A-4BE5-B638-42B4E59AAFC4på fellesområdene er til for å plukkes. 

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: fredag 06-des.-19