Siste nyheter

Kandidater til styret og utvalg

27 mars 2021

Vet du om noen som kan gjøre en ekstra innsats for Elvefaret borettslag? Valgkomiteen i borettslaget ønsker forslag fra beboere (andelseiere) til kandidater som kan sitte i styret, miljøutvalg og valgkomité. Arsmote_01

Meld inn forslag på kandidater på e-post til valg@elvefaret.no innen 15. april.

Følgende verv er på valg:

- To medlemmer av styret og styreleder. Styret sørger for den daglige driften i borettslaget og tar nødvendige avgjørelser for å holde bygningene og fellesarealene vedlike

- Medlemmer av miljøutvalget. Miljøutvalget står for sosiale og miljørettede tiltak i borettslaget, slik som vårdugnad, høstdugnad, grillfester og juletrefest.

- Medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til verv og gi en anbefaling til generalforsamlingen.  

Valget gjennomføres på generalforsamlingen 2021 i Elvefaret borettslag. 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i borettslaget    

les mer…

Rehabilitering av varmtvannsforsyning

22 mars 2021

Varmtvannstankene i blant annet Møllefaret 48, 52 og 56 er alle over 40 år gamle og har stått på programmet for utskifting en del år. Oppgradering til varmtvannsforsyning ved hjelp av varmepumper ble behandlet og godkjent på ekstraordinær generalforsamling ifjor.

Borettslaget har inngått avtale med Nordisk Energikontroll AS om oppgradering av VV (varmtvann) anleggene i Møllefaret 48, 52 og 56.
Oppgraderingen innebærer fjerning av de over 40 år gamle VV berederne. Til erstatning blir det montert nye beredere kombinert med varmepumper. Varmepumpene vil hente varme fra garasjen som idag holdes varm ved at brukt ventilasjonsluft sirkuleres gjennom denne. Varmepumpene vil monteres slik at en ikke skal oppleve kalde punkter som følge av varmeuttaket.
Styret har valgt å redusere prosjektet noe i denne omgang da Møllefaret 44 har rimelig nye tanker og i Møllefaret 46 og 62 er det nødvendig å benytte bergvarme. Vi har ikke lagt bort de tre siste anleggene.
Med forbehold om uforutsette hendelser tilsier planen at disse tre anleggene vil være klare tidlig juni.
Anleggsarbeidene vil beklageligvis medføre noe støy.

varmepumpe

les mer…

Internett

09 mars 2021

Kapasiteten i nettet til og fra borettslaget har vært litt for liten. OBOS OpenNet er i ferd med å utbedre og full hastighet skal være tilgjengelig fra 1 April.

Avtalen med OBOS OpenNet innebærer også at alle for tilbud om en moderne ruter som er istand til å betjene full hastighet. Nye rutere vil forhåpentligvis være på plass på etter sommeren.

les mer…

Rehabilitering av terrasser

08 mars 2021

Borettslaget har 160 terrasser hvor gulvet er tak over leilighet under. Terrassene ble lagt om i 1991 og membranen nærmer seg sin levetid. Noe vi har sett da vi har fått flere lekkasjer de senere år. Betonghellene på terrassene er også preget av tidens tann.

Styret har invitert et antall entreprenører til å gjennomføre en del av arbeidet i år. Omfanget må tilpasses budsjettmessige restriksjoner. Arbeidet vil omfatte også utskifting av dagens betongheller. Ny type vil være noe tynnere og lettere å holde rene.

les mer…

Ladebokser - prisendring

08 mars 2021

Pris for installasjon av ladebokser har stått fast siden anlegget ble igangsatt i 2017. Det er styret intensjon at alle tilkoblinger skal bidra likt til fellesanlegget. Siden 2017 har konsumprisindeksen steget ca 8% og styret ser at bidraget til nedbetaling av fellesanlegget har blitt tilsvarende mindre.

Bestillinger på ladepunkt som mottas etter 1mai 2021 vil bli belastet med kr 32 000 og med et tillegg på kr 700 for enkeltbestillinger. Bestillinger mottatt før 1 mai 2021 vil få installert ladepunkt til "gammel" pris, dvs kr 30 000 pr punkt.

les mer…

Gamle sikringsskap

01 feb. 2021

Gamle skrusikringer skal ettertrekkes, helst hvert år. Samtidig bør det kjennes om noen er varme, det kan tyde på overbelastning. Gamle skrusikringer bør skiftes til nyere automatsikringer. De beskytter både mot overbelastning og jordfeil.

les mer…

Se alle nyheter, viser alle aktuelle saker.

Alternativt kan du bruke søkefunksjonen, den søker også gjennom utgåtte nyhetsartikler.

Oppdatert: fredag 06-des.-19